PROJECT EV ELEKTRİKLİ ARAÇ KİRALAMA ŞARJ VE MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ PLATFORMU ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ MEVZUATI KAPSAMINDA MÜŞTERİ İLETİŞİM İZNİ METNİ

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237Sayılı Türk Ceza Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere iletişim iznialınabilmesi ve farklı kanallardan ürün ve kampanya tanıtımı yapılabilmesi ve tarafıma çeşitliavantajların sağlanıp sunulabilmesi ve bana özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzeramaçlı her türlü fiziksel ve elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarınıngönderilmesi amacıyla iletişim izni verdiğimi ve bu kapsamda kişisel verilerimin toplandığınıbildiğimi açık rızam ile kabul etmekteyim.İletişim izninizi geri almak istediğiniz ve size kampanya tanıtımları veya bilgilendirme amacıylagönderilen iletilerin artık gönderilmesini istemediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman, izniverdiğiniz yöntemle ya da e-devlet hesabınız üzerinde İYS(İleti Yönetim Sistemi) uygulamasıüzerinden bu talebinizi Şirket’ e iletebilirsiniz.