Türkiye’de Elektrikli Araçlar (EV) Tüketicinin Nabzı Sosyal Dinleme Projesi Bize Ne Anlatıyor? | Voltify
Özlem Bulut Sömezyalçın

Türkiye’de Elektrikli Araçlar (EV) Tüketicinin Nabzı Sosyal Dinleme Projesi Bize Ne Anlatıyor?


Proje Künyesi


Elektrikli Araç Tüketicinin Nabzı projesi, sosyal dinlemenin en yetkin özelliklerini kullanarak, tüketicinin gözünden elektrikli araçlar evrenini anlamayı hedeflemektedir. Yüz binlerce organik tüketici içeriğinden hareketle kategori konuşmalarının trendleri, trend liderleri, duygusu, mecraları tespit edildi.

Yapay zekâ ve uzman görüşünün etkin bileşimiyle, içerikler anlamlı konu başlıkları altında toplandı, tüketici motivasyonları, bariyerleri ve ihtiyaçları ekseninde derinlemesine incelendi.Proje raporu 1 Ocak 2022 ile 31 Ekim 2023 arasında sosyal medya ve dijital mecralardan elde edilip temizlenmiş yaklaşık 645 bin içeriği baz alır. Bunun 480 binini oluşturan tüketici içerikleri projenin odağındadır.

Elektrikli Araçlara Olan İlgi Artıyor


Elektrikli Araçlara Olan İlgi ve Merak Dikkate Değer Ölçüde Artıyor


Elektrikli araçlar, son yıllarda giderek daha da popüler hale geliyor. Geleneksel yakıtlı araçların yerini almanın ilk adımlarını atan bu araçlar hem çevresel etkileri hem de teknolojik ilerlemeleri ile dikkat çekiyor. Türkiye'de son iki yıl içindeki verilere bakıldığında, elektrikli araçlara olan ilgi ve merakın dikkate değer ölçüde arttığına tanık oluyoruz.

Örneğin, 2023 yılında dijital mecralarda elektrikli araçlar (EV) hakkında yapılan paylaşımlar, önceki yıla göre neredeyse iki katına çıktı. Google'daki arama trendlerine baktığımızda da benzer bir tablo ile karşılaşıyoruz. Hem merak hem de ilgi artıyor ve bu durum, Türkiye kamuoyunun sektörel gelişmeleri ve yeni ürün lansmanlarını yakından takip ettiğimizi gösteriyor. Ancak bu değişim, sadece ilgi düzeyinde değil, aynı zamanda bahsedilen konularda da kendini gösteriyor.

Genel ve kavramsal konuşmalar giderek yerini daha spesifik ve detaylı gündemlere bırakıyor. Örneğin, yeni model lansmanları yapıldıkça, bu markalar hakkında yapılan konuşmalar da artıyor. 2022’de bir markadan bahsedenlerin oranı %70 iken, 2023’te bu oran %83’e çıkmış. Bu durum, tüketicilerin markalar ve ürünler hakkında daha bilinçli ve detaylı konuşmalar yaptığına işaret ediyor.

Sosyal medya platformlarındaki konuşmaların hacmindeki ve içeriklerindeki değişimler de konu hakkındaki hareketliliği yansıtıyor; Twitter’ın payı %35'ten %23'e düşerken forumlar, YouTube ve Instagram gibi platformlarda yer alan içeriklerin payı artıyor. Yani bilgi alışverişi pek çok farklı kanaldan yapılıyor ve söz konusu EV olduğunda bu platformların her biri aktif kullanılan, önemli kaynaklar.

Elektrikli Araç Sahibi Olmak İçin Motivasyonlar Neler?


Elektrikli araçlara geçişte birçok farklı motivasyon kaynağı ile karşılaşıyoruz. En yeni ve en iyiyi deneme arzusu, çevreci bir alternatif olarak elektrikli araçları deneyimlemek, yenilenebilir enerji kaynaklarından ucuza enerji elde etmek ve fiyat açısından uygunluk bireyleri motive eden başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Elektirkli Araçların Olumlu Deneyim Vaadi


Elektrikli Araçların Olumlu Deneyim Vaadi Karşılık Buldu


Elektrikli araçlara dair tüketicilerin nelerden bahsettiğine gelince; son yıllarda tüm dünyada başı çeken ‘ekonomi gündemi’ burada da ilk sırada. Elektrikli araç fiyatları en yüksek konuşma payına sahip konu. Diğer yandan 2022’den 2023’e geçerken, araç özellikleri ve kullanıcı deneyimine dair temaların daha hızlı büyüdüğünü görüyoruz.

Elektrikli araçların yaygınlaşmaya başlaması ile çıkan yeni modeller ve var olan araçlardaki iyileştirmeler, tüketicinin gündeminde yer alan konular arasında. Her başlık altında kendine yer edinen yeni modeller, bu modellerin karşılaştırılması, tüketicilerin deneyimleri önemli bir hacim oluşturuyor.

Konu başlıklarında meydana gelen hacim artışlarının genel kaynağı, elektrikli araç kategorisinde yer etmiş olan markaların çıkardığı yeni modeller üzerinden gelişen konuşmalar. ‘Kullanıcı Deneyimi’ teması altında; konfor ve iç donanım, aracın tasarımı, teknik özellikler , performans, iklimlendirme, güvenlik ve bağlanabilirlik alt başlıkları yer alıyor. Tüm bu konular, genele göre daha yüksek oranda olumlu yorumları içeriyor. Buradan hareketle de elektrikli araçların olumlu deneyim vaadinin karşılık bulduğunu söyleyebiliriz.

Elektrikli Araçlar İçin Kullanıcı Deneyimi


Elektrikli Araçlar için Kullanıcı Deneyiminde Öne Çıkan Tespitler


Zengin donanım paketleri farklı segmentteki tüketicilere alternatif olarak sunması önemli bir motivasyon kaynağı. Kendi tercihleriyle aracı şekillendirebilen tüketiciler için olumlu müşteri deneyimi satın alma sürecini de olumlu etkiliyor.

Çevreci bir alternatif olarak sunulan elektrikli araçlar satın alım arzusunu tetikliyor. Tüketicilerin sürdürülebilirlik ve çevreci yaklaşımlarla ilgili talepleri her geçen gün artıyor, çevreye duyarlı ve tüketimlerinde çevre konusunu önceliklendiren kişiler tarafından elektrikli araçlar tercih edilebiliyor.

Hızlanma süresi, ses yalıtımı, yol tutuşu ve en az içten yanmalı motora sahip araçlar kadar iyi donanımlara sahip olması, elektrikli araçlar ile ilgili tüketici deneyimlerinin oldukça olumlu olmasını sağlıyor.

Kalifiye ustaların bulunmaması endişelerden biri. Elektrikli araç kullanan ve satın almayı düşünen kişilerin önemli tereddüdü aracın arızası veya bakımı durumunda yeterli teknik desteğin sağlanamama ihtimali.

Teslimat süresi de yine donanımla paralel olarak tüketicilerin beklentilerinin olduğu konulardan. Elektrikli araç almayı düşünen kişiler, farklı donanımlara sahip araçları beğenseler de teslimat süresinin kimi paket içeriklerinde ve renk seçeneklerinde uzamasından dolayı standart seçeneklerle ilerlemeyi tercih ediyor.

Pil teknolojisi hakkında tüketicilerin bilgilendirilmesi önem taşıyor. Bataryalar konusunda mevcut bilgi kirlilikleri önlemek ve tüketiciyi bu konuda bilgilendirmek önemli bir nokta ve bu konuda üretici markalara önemli görev düşüyor.

Elektrikli Araçların Yükselişi Bir Trend Değil Dönüşümün Sinyali


Türkiye'de elektrikli araçların her geçen gün daha fazla konuşulması ve ilginin artması sadece bir trend değil, aynı zamanda bir dönüşümün sinyalleri olarak da adlandırılabilir Önümüzdeki yıllarda tüketicilerin elektrikli araç sahibi olmak konusunda endişe duyduğu başlıca konulara bulunacak çözümler, ve devlet tarafından sağlanacak olası teşviklerin artması, elektrikli araçların daha erişilebilir ve cazip hale gelmesini sağlayacaktır.

Tüketicilerin sürdürülebilirlik konusundaki duyarlılığının her geçen gün artması ve çevreci alternatiflere olan talebin yükselmesiyle birlikte elektrikli araç pazarının önümüzdeki dönemde olgunlaşmasını bekleyebiliriz.

Elektrikli araçların yakın gelecekte mobilite çözümlerinde öncü rolü üstleneceği bir dönemi deneyimleyeceğimizi söyleyebiliriz. Tüketicilerin ihtiyaçlarına yakın duran, beklentilerini karşılayan ve endişelerini ortadan kaldıran markalar sektörde liderliği ele alacaktır.

Özlem Bulut Sönmezyalçın
Ipsos Türkiye Sosyal Dinleme ve Analitik Hizmet Birimi Lideri