Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

Kullanıcının “www.Hedef Filo.com.tr “ internet sitesine  vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda kuralları belirtilen Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi benimsenmiştir. Kullanıcı, “www.Hedef Filo.com.tr internet sitesini ziyaret ettiği takdirde, aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılır. 

1-) Kişisel bilgiler; ad soyad, doğum tarihi, ev adresi, mobil ve sabit telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

 “Yukarı Dudullu Mah Gazali Sk No: 2/1 A İç Kapı No 1  Ümraniye/İSTANBUL” adresinde bulunan Hedef Filo Giyim Sanayi ve Ticaret  Anonim Şirketi (Hedef Filo), kullanıcıların  www.Hedef Filo.com.tr ("Websitesi") üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanmayacak, ayrıca izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bununla beraber kullanıcı, paylaşmış olduğu bilgilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla,  Hedef Filo ile paylaşımına izin vermektedir.

2-)Kullanıcıların internet sitemize, ürün veya hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler ile kredi ve banka kartlarına ilişkin bilgiler, diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemez.

Hedef Filo, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Hedef Filo’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın internet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Hedef Filo’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı bilgilerinin resmi makamlar tarafından talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince; Hedef Filo, resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklama hakkına sahiptir.

3-) İnternet sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Hedef Filo ve/veya ilgili kart kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır.

Ödemeye yönelik tüm işlemler, kullanıcı güvenliğinin üst seviyede tutulması amacıyla hiçbir şekilde www.Hedef Filo.com.tr sunucularında yapılmamaktadır ve bu işlemler, saklanmamaktadır. Yani tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Hedef Filo’dan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak kullanıcı arasında gerçekleştirilmektedir.

Hedef Filo, kişisel bilgileri kendi bünyesinde profilleme, istatistiksel çalışmalar, reklam, tanıtım, pazarlama ve sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla kullanıcının bilgisi dahilinde olan üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. 

4-) Hedef Filo’ın, kullanıcı tarafından internet sitesi üyelik formuna yazılan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, elektronik posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla üyelere/müşterilere ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, bu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimde bulunulmadığı süre içerisinde Hedef Filo’un kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunulabileceğini kabul ve beyan etmektedir. 

5-) Hedef Filo’un, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, işlemin kesintiye uğraması, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, izinsiz olarak internet sitesi kayıtlarına girilmesi, hata, ihmal ve kesinti hususunda herhangi bir sorumluluğu yoktur. Hedef Filo, kullanıcıların bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanması halinde bundan dolayı meydana gelen veya ileride doğabilecek hiçbir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemektedir.

Hedef Filo, “www.Hedef Filo.com.tr” ve bu sitenin uzantılarında mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile bu sitede sunulan bütün bilgileri, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yeniden düzenleme ve yayını durdurma hakkını saklı tutar. Hedef Filo tarafından yapılan bu değişikliler, sitede yayınlanması anında yürürlüğe girer ve bu değişikliklerin takip edilmesi, kullanıcıların sorumluluğu altındadır.

Hedef Filo, kullanıcılara ve kullanıcıların Web sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

6-) Niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan bir ürün söz konusu olduğunda ve genel olarak ürün kullanıldığında ya da kullanılmamış olsa dahi kozmetik vs ürünler ambalajından çıkarıldığında, müşterilerimiz cayma hakkını kullanamaz; bu çeşit ürünlerdeki ambalaj etiketi çıkarıldığı, yırtıldığı veya hasar gördüğü durumlarda ürün iade alınmaz.

7-) Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. İnternet sitemiz üzerinde, üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcılarımız tarafından yapılabilir. Hedef Filo’ın kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme hakkı saklıdır. Kullanıcı, silinen bu kayıtlara ilişkin olarak herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

8-) Hedef Filo, işbu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde yer alan tüm bilgi, resim, Hedef Filo markası ve diğer markalar, www.Hedef Filo.com.tr alan adı, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.