Şirketler İçin Geleceğe Yeşil Bir Dokunuş | Voltify
Şirketler için Geleceğe Yeşil Bir Dokunuş

Elektrikli araçlar sadece ulaşımın geleceği değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir dünyaya giden yolumuzun önemli bir parçası.

Günümüzde çevresel sorunlar ve enerji kaynaklarının sınırlı olması, otomotiv endüstrisini daha sürdürülebilir bir gelecek arayışına yönlendirdi. Bu bağlamda, elektrikli araçlar ön plana çıkarak, geleneksel içten yanmalı, fosil yakıtlar kullanan motorlu araçlara alternatif bir çözüm haline geldi. Elektrikli araçlar, çevre dostu teknolojileri ve düşük karbon ayak iziyle geleceğin ulaşımını şekillendiriyor.

Öte yandan mobilite trendleri çok hızlı değişiyor. Elektrikli araçların yanı sıra araç paylaşım modelleri, otonom araçlar... Tüm bunlara ayak uydurmak stratejik bir yaklaşım gerektirir.

Ben konuyu trendleri yakalamaktan ziyade değişime ayak uydurmak ve hatta liderlik etmek olarak görüyorum.

Biz, filo yönetimi ve aracılık hizmeti verdiğimiz firmalarla görüşürken bu süreci hızlandırmak için teknoloji yatırımı yapmanın, iş birliği ve ortaklıklardan faydalanmanın, veri analitiğini kullanmanın, kullanıcı deneyimine odaklanmanın, çalışan eğitimi ve gelişimine zaman ayırmanın önemini vurguluyoruz. Ayrıca düzenleme ve yasalara hâkim olmak, toplumsal ve kültürel bağlılıkları göz ardı etmeden ilerlemek de eşit derecede önemli. Tüm bunları stratejik bir plan ve sistematik bir yol haritası içerisinde yapmak gerekiyor.

Bu konuda yol göstereceğini umarak, firmaların bu süreçte izlemesi gereken temel adımlara değinmek isterim.

1. Stratejik Planlama:

Şirketler, elektrikli araçlara geçiş sürecini stratejik bir planlama ile yönetmeli. Bu plan, elektrikli araç alımlarını, altyapı kurulumunu ve kullanım politikalarını içermeli.

2. Altyapı Hazırlığı:

Elektrikli araç kullanımını desteklemek için şarj altyapısının kurulumu önemli. Şirket, ofis binalarında ve hatta çalışanların evlerinde şarj istasyonları kurarak, günlük şarj ihtiyaçlarını karşılayacak bir altyapı oluşturmanın yollarını araştırmalı ve planlamalı.

3. Araç Seçimi ve Filo Yönetimi:

Şirketler filolarındaki araçları elektrikli modellere dönüştürerek veya elektrikli araçları filoya ekleyerek çevresel etkilerini azaltabilir. Ancak bu noktada filo analizi çok büyük önem taşıyor. Farklı kullanıcı ve/veya ekiplerin dinamikleri, kullanım alışkanlıkları incelenerek bunlara uygun araç seçilmesi, elektrikli araç filo yönetim sistemleri kullanarak, araçların etkin bir şekilde takibini ve bakımının yapılması çok önemli. Bu adımın atlanması, kullanıcıların memnuniyetsizliğine veya operasyona beklenenden farklı etki etmesine sebep olabilir ve orta vadede hedeflenen çevresel etkiyi eleyebilir.

4. Çalışan Eğitimi ve Bilinçlendirme:

Elektrikli araç kullanımıyla ilgili çalışanları bilinçlendirmek çok önemli. Şirketler, çalışanlara elektrikli araç kullanımı, şarj prosedürleri ve sürüş alışkanlıkları konusunda eğitimler sağlayarak araçların performans ve konforunu en üst seviyede deneyimlemelerine katkı sağlayacaktır.

5. Finansal Teşvikler ve Hibe Programları:

Bazı ülkeler ve bölgeler, elektrikli araç geçişini teşvik etmek amacıyla çeşitli finansal teşvikler ve hibe programları sunuyor. Şirketler, bu tür avantajları değerlendirerek maliyetlerini daha da fazla azaltabilir.

6. Veri Analizi ve Raporlama:

Elektrikli araçların performansını izlemek ve sürdürülebilirlik hedeflerini değerlendirmek için veri analizi ve raporlama süreçleri oluşturulmalıdır. Bu veriler, şirketin çevresel etkilerini ölçmesine ve optimize etmesine yardımcı olacaktır.

7. İş Ortaklıkları ve Tedarikçi İlişkileri:

Elektrikli araç geçişi sırasında iş ortaklıkları ve tedarikçi ilişkileri önemlidir. Şirket, elektrikli araç üreticileri, şarj altyapı sağlayıcıları ve diğer paydaşlarla iş birliği yaparak süreci daha etkili hale getirebilir.

Özetle kurumsal firmalar, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda elektrikli araçlara geçiş sürecini planlamalı. Bu süreçte stratejik bir plan doğrultusunda tüm paydaşlarıyla iş birliği yaparak başarılı bir dönüşüm gerçekleştirebilir; çalışanlarına geleceğin mobilite teknolojisi ile tanıştırırken karbon ayak izini azaltabilir.

Okşan Öztürk
Filo Broker
Kurucu Ortak