Ülkemizde Binek Otomobilde Sahiplikten Kullanıma Dönüşüm Eğilimleri | Voltify

Ülkemizde Binek Otomobilde Sahiplikten Kullanıma Dönüşüm Eğilimleri


Mali endişeleri beraberinde getiren belirsiz ekonomik koşullar ortamında tüketicilerin önemli bir kısmı abonelik modeli lehine araç sahipliğinden tamamen vazgeçmeye daha niyetli olsa da araç bulunabilirliği ve toplam sahip olma maliyetleri konusundaki endişeler devam ediyor.

Otomotiv sektörü teknolojik gelişmeler, çevre bilincinin artması ve tüketici taleplerinin değişmesi gibi etkenlerle sürekli ve hızlı bir dönüşüm içinde. Sektördeki tüketici eğilimlerini 10 yıldan uzun süredir inceleyen Deloitte’un ‘2024 Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması’ tüketici davranışlarının şekillendirdiği sektördeki değişime ve yeniliklere ışık tutuyor. 26 ülkede 27 binden fazla tüketiciyle gerçekleştirilen araştırmaya Türkiye’den de 12-27 Ekim 2023 tarihleri arasında 1.000 kişi katıldı.

Araştırmanın küresel sonuçları tüketicilerin araç aboneliklerine (subscription) ilgisinin yükseldiğini gösteriyor. Araştırmanın Türkiye sonuçları da bazı küresel trendlerle benzerlik içinde iken, bu benzerlikten bir kesit sunan araç aboneliğine yönelik güncel tüketici bekleyişlerini Voltify Blog için kaleme aldım.

Türkiye’de araştırmaya teveccüh gösteren tüketicilerin üçte biri abonelik hizmeti için araç sahipliğinden vazgeçmeye istekli. Bu tüketiciler için kolaylık, maliyet kontrolü, esneklik ve araç değişim olanağı, abonelik modelini tercih etmelerinde en çok öne çıkan özellikler.

Yaş bazlı kırılımlar incelendiğinde 55 yaş ve üzeri kitlenin abonelik modeline ve yeni araçları keşfetmeye en açık; genç demografinin ise uçtan-uca dijital bir abonelik müşteri yolculuğu beklentisinin en yüksek olduğu görülüyor.

Araç Aboneliği İçin Sahiplikten Vazgeçme Eğilimleri


Bununla birlikte, araç bulunabilirliği ve toplam sahip olma maliyetleri tüketicilerin araç aboneliği hizmetlerine ilişkin taşıdıkları endişelerin başını çekiyor:

Araç Abonelik Hizmetleri Temel Endişeler


10 tüketiciden 7'si bir sonraki aracı için ayda 30.000 liradan daha az ödeme yapma beklentisinde olduğundan uygun fiyata odaklı araç abonelik hizmetleri pazarda büyüyebilecek değer önerileri olarak ortaya çıkıyor.

Orta ve üst yaş grubunda her 100 otomotiv tüketicisinden kabaca 16’sı aylık 45.000 liradan daha fazla ödeme yapma beklentisinde iken, genç grupta aynı oran her 10 tüketiciden yaklaşık 3’ü kadar yüksek. Yani gençler hem hizmet verme maliyeti görece düşük (dijital) kanaldan ilgi bekliyor hem de ortalamada daha yüksek ödemeye meyilliler. Bu da onların potansiyel müşteri yaşam boyu değerlerini artırırken, onları bugünden kazanma şansı olan markalar için uzun dönemde muhtemel gelir akışları vadediyor.

Aylık Araç Ödemesine İlişkin Tüketici Beklentisi


Şirketlere stratejilerini ve yatırımlarını önceliklendirme ve daha iyi konumlandırma açısından yardımcı olmak amacıyla otomotiv sektöründeki tüketici eğilimlerini ortaya koyan araştırmamız, sektördeki değişimin gürültüsü içinde eylemsiz kalarak süreci yürütmeye çalışmaktan ziyade, risk ve fırsatları tanımlayıp, bunların varabileceği muhtemel sonuçlar üzerinde büyük düşünüp küçük başlayan ve hızlı öğrenen, içgörü ve insan odaklı tasarımlara duyulan ihtiyacın bir kez daha altını çiziyor. Bu tasarımlar aslında “muhtemel geleceklere” dair bir hazırlığı temsil ediyor. Çünkü hep konuştuğumuz gibi, fırsat hazır olana geliyor!

Not: Deloitte Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması 2024 yılı Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) ile dünya geneli sonuçlarına ait bulgular ve raporlara linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Berk Kocaman
Deloitte